Giá tùy theo y/c thiết kế!

Co góc ren 13 ra dây 6 loại nối nhanh

Dùng để kết nối các lõi lọc 5-6-7-8-9 lại với nhau

Là loại nối nhanh nên lắp đặt dễ đang tiện lợi

Áp lực chịu 27,6kg

Màu trắng

 

Danh mục: