Giá tùy theo y/c thiết kế!

Co 17 ra dây 6

Áp lực chịu 27,6kg

Màu sắc ; màu trắng

Loại hình : nối nhanh

 

Danh mục: