Giá tùy theo y/c thiết kế!

4042 co làm vỏ màng ro ren 10 ra dây 6

Nối nhanh nên dễ gắn và dễ sử dụng

Áp lực chịu là 27,6 kg

 

Danh mục: