Giá tùy theo y/c thiết kế!

Dùng cắt, bấm các loại dây.

Lưỡi dao sắt nhọn kẹp bấm tiện lợi an toàn cho người sử dụng.

 

Danh mục: