15,000,000 

– Công suất lọc: 15-45L/H
– Áp nước đầu vào: 0.1 – 0.4 Mpa
– Áp lực vận hành: 0.2 – 0.6 Mpa
– Nhiệt độ tiêu chuẩn: 5 – 38 độ C
– Điện áp: 220 – 240v, 50/60Hz
– Cấp lọc: 5 cấp + Bo thông minh

Danh mục: