Giá tùy theo y/c thiết kế!

Nối nhanh 1 đầu ren là 21mm

Loại nhỏ ra đầu dây 6mm

Loại lớn ra đầu dây 10mm

Màu trắng

Hàng nhập khẩu

Áp lực làm việc 27.6kg

 

Danh mục: