Giá tùy theo y/c thiết kế!

co làm van điện hoặc nối thẳng dùng trong máy lọc nước

màu sắc màu trắng

áp lực chịu 27kg

 

Danh mục: