Giá tùy theo y/c thiết kế!

Co T 702 nối nhanh

Co T chia nước 3 đầu dây 6mm nối nhanh

Đơn vị tính: cái

Màu sắc : màu trắng

 

Danh mục: