Giá tùy theo y/c thiết kế!

T cạnh hay còn gọi T lệch co ren 13 ra 2 dây 6

Co gắn lõi T33 và chia đường vào bình áp

Màu sắc màu trắng

Áp lực chịu 27kg

Nối nhanh nên dễ dàng sử dụng

 

 

 

 

Danh mục: