Giá tùy theo y/c thiết kế!

Van chia nước đầu nguồn cho các loại máy lọc , bộ lọc sinh hoạt hay các nhu cầu chia nước khác

Có hai loại ra dây 10 và ra dây 6

Màu sắc : trắng -xanh như hình

 

 

Danh mục: