Giá tùy theo y/c thiết kế!

Van diều tiết cho máy lọc nước RO ren trong Có 3 quy cách 300cc ,450cc và 1500c

Máy lọc RO bình thường 10L/h hay sử dụng loại 300cc

Loại 450cc thường sử dụng trong máy lọc 50L/h

Loại 1500cc thường sử dụng trong máy lọc 60l/h màng lọc 400G

 

Danh mục: