Giá nhựa gắn bộ R.O
130,000 

130,000 

Giá nhựa gắn bộ Lọc RO
Màu sắc : màu trắng
Chất liệu : nhựa trắng
Dùng trong máy lọc nước

error: