Sơ đồ chu trình hoạt động

1. Van 3 ngã
2. Lõi PP
3. Áp thấp (Không nước nguồn máy không hoạt động)
4. Lõi (UDF) than hoạt tính dạng hạt
5. Lõi (CTO) than hoạt tính dạng nén
6. Van điện từ (Không cho nước qua khi máy không hoạt động)
7. Bơm áp lực
8. Vỏ R.O
9. Màng R.O
10. Van điều tiết
11. Van ngang
12. Áp cao (Nước đầy tự ngắt)
13. Bình áp lực
14. Van đứng
15. Lõi (T-33) than hoạt tính
16. Vòi nước

 

Ghi chú

– Yêu cầu lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật

– Sau khi lắp đặt xong khách hàng nên xả nước 10 lít trước khi sử dụng để làm sạch bụi bẩn bám trong quá trình lắp đặt

– Nếu ngày đầu khi sử dụng nước có bọt khí là hiện tượng vật lý bình thường không ảnh hưởng đến sức khỏe, khách hàng sử dụng trong vài ngày hiên tượng này sẽ không còn