Hạt nâng pH
Liên hệ hotline

Liên hệ hotline

Hạt nâng PH là loại vật liệu lọc chuyên dùng để nâng độ PH trong nước.

Kích thước hạt: 1,5-2,5mm

Hình dạng: Hạt màu trắng sữa, cứng, khô rời, có góc cạnh.

error: