Bộ đèn UV 29W
2,500,000 

2,500,000 

Khử trùng nước, dịch lỏng, thực phẩm, hệ RO…

Khử trùng đường ống lấy nước khí

Khử trùng phòng sạch và bề mặt vật tư thiết bị

error: