Hạt tạo khoáng
Liên hệ hotline

Liên hệ hotline

Tạo khoáng, bổ sung hàm lượng khoáng cần thiết cho nước uống khi sử dụng.

3 màu sắc tương ứng với 3 nồng độ khoáng khác nhau.

  • Hạt khoáng màu Trắng: có hàm lượng khoáng thấp
  • Hạt khoáng màu Cam: có hàm lượng khoáng trung bình
  • Hạt khoáng màu Ghi: có hàm lượng khoáng cao
error: