Than hoạt tính
Liên hệ hotline

Liên hệ hotline

Có thành phần chủ yếu là Carbon, hay còn gọi là Activated Carbon

Trong than hoạt tính thành phần Carbon chiếm khoảng 90%

Diện tích bề mặt rất lớn, nên được sử dụng để lọc hút nhiều loại hóa chất.

Sử dụng cho lọc nước sinh hoạt ăn uống, lọc nước giếng khoan, giếng khơi, nước sông, hồ.

error: