Lưu lượng kế 1.4L/phút
390,000 

390,000 

Dùng đo lưu lượng nước.
Lưu lượng đáp ứng lên đến 1.4 L/MIN.
Kích thước nối ống theo tiêu chuẩn.
Lắp trực tiếp lên bảng điều khiển.

error: