Đồng hồ dầu 25kg
270,000 

270,000 

Đồng hồ dầu đồng hồ đo áp suất thủy lực
Trong mặt đồng hồ có dầu để khi áp suất thay đổi đột ngột nhằm chống giảm giật cho kim đồng hồ, tránh làm kim đồng hồ bị gãy.
Thường được lắp trên các van chỉnh áp suất thủy lực để theo dõi sự thay đổi áp suất của hệ thống hoặc lắp ngay sau bơm để theo dõi kiểm tra áp suất của bơm.

error: