Màng lọc Akita 4040 áp cao
4,500,000 

4,500,000 

Sử dụng áp lực lớn hơn (<225PSI) để đẩy nước qua màng R.O áp cao
Loại bỏ được đến 99,7% các chất độc hại trong nước.

error: