Lõi lọc UF 50G
160,000 

160,000 

Màng lọc UF hay còn gọi là màng siêu lọc sợi rỗng thẩm thấu, mỗi sợ màng có dạng hình ống, màu trắng, khi lọc cho phép nước đi từ ngoài vào trong lòng ống nhờ áp lực dòng chảy của nước, khi ta bịt một đầu ống lại hoặc uống ống theo hình chữ (U). Dưới áp lực dòng chảy của nước sẽ thấm qua các mao dẫn có kích thước khoảng 0,1 ~ 0,001 micromet.

error: