Màng lọc Fimtech Dupont 50G
550,000 

550,000 

Loại bỏ các chất còn dư thừa, vi khuẩn kim loại nặng, các chất hữu cơ, các hạt lơ lửng nhỏ nhất
Thời gian thay lõi: 12-24 tháng