Van điện vuông 24V
80,000 

80,000 

Van điện 24v
Màu sắc :màu đen
Loại ren : nối nhanh và ren thường
Loại ren là ren 13
Loại nối nhanh là dây 6

error: