Bộ lọc hai 20 inch trong xanh SJ-20AXT
650,000 

650,000 

– Bộ lọc nước gồm: 2 ly lọc ( ly tím trong và xanh)

– Sản phẩm không sử dụng điện

– Sử dụng được cho mọi nguồn nước

– Số cấp lọc: 2 cấp lọc