Bộ lọc đôi khung ly Bigblue 10 inch trong
1,900,000