Bộ lọc hai 20 inch hai xanh SJ-20AX
550,000 

550,000 

Xử lý nước đầu nguồn, loại bỏ cặn bẩn, mùi hôi tanh