Co vỏ màng nối nhanh ren ngoài 10 dây 6 ST008A
4,000 

4,000 

Co vỏ màng nối nhanh ren ngoài 10 dây 6
4042 co làm vỏ màng RO.
Nối nhanh, dễ gắn và dễ sử dụng.