L nối nhanh cắm 6 ra dây 6 ST013A
4,000 

4,000 

L nối nhanh cắm 6 ra dây 6

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O