Co nối nhanh ren ngoài 13-6 ST011A
4,000 

4,000 

Co nối nhanh ren ngoài 13-6

Lắp đặt dễ dàng và tiện lợi
Áp lực chịu 27,6kg
Màu trắng