Da bơm 50G
30,000 

30,000 

Khi đầu bơm có hiện tượng rỉ nước hoặc máy bơm chạy nhưng không phun ra sương là do màng bơm bị rách cần thay thế. Để tiết kiệm chi phí không cần thay đầu bơm hay cả bơm chỉ cần thay màng bơm để chống rỉ nước ở phần đầu bơm.

error: