Đầu bơm 50G T
290,000 

290,000 

Đầu bơm dùng để thay thế cho các bơm trong máy lọc

error: