F56A Van 3 chiều phi 34
510,000 

510,000 

Là thiết bị quan trọng trong các dây chuyền lọc nước, dây chuyền sản xuất nước tinh khiết.
Có thể hoạt động dưới áp lực cao không xảy ra rò rỉ.
Không hoạt động trong chế độ tự động.

error: