Màng lọc vontron 400G (2012)
1,400,000 

1,400,000 

Lưu lượng 60L/H
Tuổi thọ từ 12-24 tháng
Màu sắc: màu xanh
Dùng để lọc nước tinh khiết để uống
Nước đầu vào: nước máy, nước giếng đều được

error: