Vỏ màng nối nhanh 50G kèm cút
100,000 

100,000 

Không cần quấn băng tan, lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, tiết kiệm, chỉ cần nhấn là xong.