Nối thẳng ren 21-21 kèm ron ST050C
25,000 

25,000 

Nối thẳng ren 21-21 kèm ron

Làm việc tốt trong môi trường khó như áp suất, nhiệt độ, ăn mòn cao.

error: