Tê lệch nối nhanh ren ngoài 13-6-6 ST004A
7,000 

7,000 

Tê lệch nối nhanh ren ngoài 13-6-6

T Lệch nối nhanh dùng để chia ngã 3 hai dây nhỏ dây 6mm

Dễ sử dụng và tiện lợi trong việc lắp đặt

Linh phụ kiện của máy lọc nước