Tê đều nối nhanh 6-6-6 ST003A
7,000 

7,000 

Tê đều nối nhanh 6-6-6

Dùng để nối với ống 6mm

Chia đường nước thành 3 ngã.

Tiện lợi, chỉ cần nhấn dây.

Linh kiện máy lọc RO tinh khiết ráp máy.

Công dụng: dùng trong máy R.O, sử dụng chia nhiều vòi, làm cút chia nước trong máy lọc nước công nghiệp