Y đều nối nhanh ST017A
7,000 

7,000 

Y đều nối nhanh 6-6-6

Được sử dụng trong hệ thống phun sương, hệ thống ống nước.

Đầu chia có dạng chạc chữ Y

Có thể sử dụng nó với nhiều mục đích khác nhau.