Van cơ 4 chiều nối nhanh ST029A
50,000 

50,000 

Van cơ 4 chiều nối nhanh kiểm soát dòng chảy của nước trong hệ thống máy lọc nước, có tác dụng điều tiết nước từ máy bơm đến màng RO và từ màng RO đến bình áp.

error: