Co nối nhanh ren ngoài 17-6 ST010A
6,000 

6,000 

Co nối nhanh ren ngoài 17-6
Dùng để kết nối các phần trong máy lọc nước RO (đầu ra vào của bơm máy lọc nước) và các hệ thống lọc nước khác.