Áp cao nối nhanh ST030A
50,000 

50,000 

Áp cao nối nhanh
Van áp cao máy lọc nước
– Cảm biến nước đầy ngắt máy bơm
– Thay thế cho tất cả các máy lọc nước hiện nay