Vách ngăn góc 6-6 ST053A
10,000 

10,000 

Vách ngăn góc 6-6
Tê nối nhanh dùng để kết nối các phần trong máy lọc nước RO