Bộ lọc ba 10 inch bigblue 1 trong 2 xanh (bass inox) SJI-B10CBB
2,300,000 

2,300,000 

Bộ lọc ba 10 inch bigblue 1 trong 2 xanh (bass inox) SJI-B10CBB

Bộ lọc bao gồm:

  • Bass sắt/inox gắn bộ 3 ly Bigblue
  • 3 ly Bigblue 10inch (1 ly trong và 2 ly màu xanh)
error: