Bộ lọc ba 10 inch liền nắp
450,000 

450,000 

Xử lý nước đầu nguồn, loại bỏ cặn bẩn, mùi hôi tanh