Bộ lọc bốn 20 inch liền nắp
1,150,000 

1,150,000 

Xử lý nước đầu nguồn, loại bỏ cặn bẩn, mùi hôi tanh