Bộ lọc ba 20 inch liền nắp
950,000 

950,000 

Xử lý nước đầu nguồn, loại bỏ cặn bẩn, mùi hôi tanh