Bộ lọc đôi 20 inch liền nắp
650,000 

650,000 

Xử lý nước đầu nguồn, loại bỏ cặn bẩn, mùi hôi tanh