Bộ xử lý nước trung tâm 10 inch Bigblue trong
4,000,000 

4,000,000 

Giảm lượng cặn và tạp chất trong hệ thống ống nước và thiết bị
Dễ dàng lắp đặt với bộ lắp đặt đi kèm

error: