Co nối nhanh ren trong 21- dây 6 ST014D
11,000 

11,000 

Co nối nhanh ren trong 21- dây 6

Dùng để kết nối các phần trong máy lọc nước RO (đầu ra vào của bơm máy lọc nước) và các hệ thống lọc nước khác.

error: