Giá tùy theo y/c thiết kế!

Nối nhanh vách ngăn dây 6-6 (cốt ren 17)

Nối nhanh vách ngăn dây 10-10 (cốt ren 21)

Nối nhanh vách ngăn dây 10-6 (cốt ren 21)

Nối nhanh vách ngăn 6-6 (cốt ren 21)